skip to Main Content
64 82 29 90 Ørkebyvej 11, 5450 Otterup

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er en 2-årig uddannelse til dig hvis du ønsker at arbejde med børn, unge og ældre.

KUU Nordfyn Sosu assistent Download brochuren her...

Uddannelsen kombinerer teori og praksis på en ny måde og hviler på et godt holdfællesskab.
Når du er optaget er der uddannelsesgaranti.

Uddannelsesstart: Januar og august.

Uddannelsen er et nyt 2 årigt uddannelsestilbud opdelt i 4 dele af 20 ugers varighed. Opbygget omkring de 5 erhvervstemaer:

 • Børn, unge og ældre med Social- og Sundhedsskolen Fyn.
 • Kultur, handel og service i samarbejde med Tietgenskolen.
 • Landbrug & gartneri i samarbejde med Kold College.
 • Lager og transport i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole.
 • Byggeri i samarbejde med AMU.

KUU-KANON Nordfyn tilbyder specielle målrettede forløb indenfor børn, unge og ældre. Du bliver mere og mere afklaret i forhold til erhverv og jobønske.

Indhold:

Værkstedsarbejde og undervisning i fag som arbejds- pladslære, samarbejdslære, erhvervslære og fagun- dervisning indenfor dit erhvervstema. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt og der er undervisning i dansk, matematik, evt et fremmedsprog og mulighed for ordblin- de undervisning.

Hvis du gerne vil starte på Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) skal du,

 • være under 25 år,
 • have afsluttet 9 års skolegang eller tilsvarende,
 • ikke have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • Kontakte din UUO vejleder

Økonomi:

Uddannelsen er gratis og er SU berettiget. Vi hjælper med ansøgning om transport og SU ansøgning.

Uddannelsen:

SOSU hjælper assistent.
Uddannelsen giver mulighed for at opøve og træne elevens personlige og sociale kompetencer gennem praktisk arbejde og erhvervstræning f.eks på plejehjem, værksteder, aktivitetscenter, daginstitutioner, fritidsordninger, foreninger mv.

Undervisningstemaerne bliver:

 • Sundhed og omsorg,
 • Arbejdslære og erhvervslære,
 • Samfund og mennesker,
 • Førstehjælpskursus,
 • Samarbejde,
 • Hygiejnekursus,
 • Mv.
Back To Top