skip to Main Content
64 82 29 90 Ørkebyvej 11, 5450 Otterup

EGU er en 2-årig praktisk uddannelse for unge mellem 16 og 30 år, som umiddelbart ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse.

  • Du er under 30 år, og har mod på at tage en praktisk uddannelse.
  • Du er klar til at yde dit bedste og være en vigtig del af en arbejdsplads.
  • Du tænder ikke på bøger og har måske svært ved at koncentrere dig om de faglige fag.
  • Du kan stå op om morgenen og møde til tiden hver dag.
  • Du skal som udgangspunkt kunne arbejde 37 timer om ugen.

Måske er EGU på Otterup Produktionshøjskole det rigtige for dig?

Kontakt vejleder Rikke Monrad (21357310) for nærmere information.

Otterup Produktionshøjskole

Skole & Praktik

EGU-uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Eleven skal som udgangspunkt kunne arbejde 37 timer om ugen og vil under praktik være lønnet af virksomheden. Der planlægges mindst 20 uger skole og max 40 ugers skole fordelt over de 2 år EGU´en varer. Under skoleforløb får eleven udbetalt skoleydelse fra kommunen.

EGU gennemføres inden for alle fagområder eksempelvis: Auto, Metal, Lager, Transport, Køkken, Handel, Pedel, Træ, Industrioperatør, Social og sundhedsområdet mm.

Undervisningen understøtter praktikken og består af særlige tilrettelagte forløb eller dele af ordinære skoleforløb, på Teknisk Skole, VUC, SOSU Skoler, Produktionsskoler, AMU centre m.m.

Praktikken er det vigtigste på EGU

Praktikken er det vigtigste, og den unge er i praktik det meste af tiden.

Derfor er det vigtigt, at den unge sammen med sin vejleder finder en virksomhed, som passer til netop ham eller hende.

Der er også mulighed for, at man kommer i praktik på flere forskellige arbejdspladser.

Personlig uddannelse

Hver EGU-elev får sin egen personlige uddannelse. Det er EGU-vejlederen, som sammen med den unge sørger for, at uddannelsen passer til elevens ønsker, behov og kompetencer.

Praktiske, sociale og personlige færdigheder vægtes lige højt.

EGU kan være prøve- og eksamensfri.

EGU kvalificerer den unge til erhvervslivet og / eller videre uddannelse inden for det valgte fagområde.

Den unge får ved gennemførsel et uddannelsesbevis og dagpengeret.

Sådan bliver du elev:

Otterup Produktionshøjskole har en samarbejdsaftale med Nordfyns Kommune om tilrettelæggelse og gennemførsel af EGU.

Det er dog ingen betingelse, at den unge bor i Nordfyns Kommune.

Nyheder

Se her hvad vi senest har lavet på vores uddannelse

EGU-afslutning for Nicolai

I dag har vi fejret, at Nicolai er færdig med sin EGU indenfor landbrug. Det…

read more

EGU-afslutning

I dag har vi sagt STORT TILLYKKE til Casper som er blevet færdig med sin…

read more
Back To Top