skip to Main Content
64 82 29 90 Ørkebyvej 11, 5450 Otterup

Vores adfærd har stor betydning for de unge. Derfor vil vi være troværdige, ærlige og autentiske voksne, der agerer med åbenhed, ærlighed og fasthed i mødet med eleverne. De skal møde lærer, der tror på dem, voksne der viser at de vil dem og støtte dem frem mod nye mål.

Rollemodel

De holdninger, vi som skole og ansat står for, skal efterleves og danne grundlag for den måde vi møder eleverne med. De skal møde ansatte, der er afklarede omkring de normer og holdninger, der er gældende for Otterup Produktionshøjskole.

Helhedssyn

Vi vil være handlingsrelaterede og respektfulde i dialogen og i samspillet med den enkelte elev. Vi tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og livsvilkår, og sætter disse i relation til netværk, familie og uddannelses/arbejdsliv.

Rummelighed

Eleverne på Otterup produktionshøjskole skal opleve, at de bliver hørt og taget alvorligt. Der er plads, tid og rummelighed til alle uanset intellekt, faglighed, erfaring religiøs overbevisning og sociale vilkår. Rummelighed med respekt.

Medvirke til, at eleverne udvikler metoder til at komme gennem konflikthåndtering, kommunikation og demokratiforståelse. Mobning, vold, upassende tiltaleformer, rusmidler m.m. vil ikke blive accepteret.

Fællesskab og demokrati

 

Vi arbejder på at fremme elevernes demokratiforståelse på alle niveauer, lige fra forholdene på værkstederne, for hele skolen og for den demokratiske styreform i det danske samfund.

Vi ønsker, at eleverne er med til at præge skolen, og at de deltager aktivt i fællesmøder, foredrag og andre fælles arrangementer. På skolen tilrettelægges forskellige debatskabende arrangementer. I forbindelse med eksempelvis valg (kommunale og folketing) arrangerer skolen dialog- og debatmøder med politikere.

Vi afholder også andre typer debatter f.eks med focus på unge og uddannelse, unge og kulturtilbud, unge og integration, unge og sundhed mm.

 

”Værkstedsråd”

 

For at fremme elevernes demokratiske indflydelse og udvikle et forum for fællesskaber og venskaber, har Otterup Produktionshøjskole etableret “værkstedsråd”.

Der er lavet 4 ”værkstedsråd” som holder møder hver 14. Dag. På møderne kan eleverne drøfte og fremkomme med ideer / overvejelser for skolens hverdag.

Back To Top