skip to Main Content
64 82 29 90 Ørkebyvej 11, 5450 Otterup

Otterup Produktionshøjskoles formål er, at vejlede eleverne ud i uddannelse og arbejde. Skolen arbejder fortløbende for at sikre, at udslusningen bliver så optimal som overhovedet muligt.

Du bliver fortløbende vurderet på de værkstedsfaglige kompetencer, og der er tæt dialog omkring de personlige og sociale kompetencer for hele tiden at sikre, at du er i konstant udvikling.

Tilbud om 4 ugers praktikophold pr. halvår.

Udstedelse af kompetencebevis i forbindelse med udskrivning.

Udslusningstal

Udskrevet år 2017

SU-berettiget uddannelse  22

Erhvervsuddannelse           6

Lønnet arbejde                     12

Efter- og Højskole                3

I alt                                         43

Andet, barsel, militær         10

Ledighed                                23

Aktivering                              4

I alt                                          37

Udskrevet i alt                      80

Udskrevet år 2016

SU-berettiget uddannelse  13

Erhvervsuddannelse           10

Lønnet arbejde                     5

Efter- og Højskole                4

I alt                                         32

Andet, barsel, militær         12

Ledighed                                18

Aktivering                              0

I alt                                          30

Udskrevet i alt                      62

Udskrevet År 15
SU beret. Uddan 22
Erh. Uddanelse 7
Lønnet arb. 4
Efter- højskoler 4
Anden ikke SU udd 7
I alt 44
Andet, barsel mili 4
Ledighed 33
Aktivering 1
I alt 38
Udskrevet i alt 82
Udskrevet År 14
SU beret. Uddan 10
Erh. Uddanelse 19
Lønnet arb. 5
Efter- højskoler 1
Anden ikke SU udd 8
I alt 55
Andet, barsel mili 4
Ledighed 13
Aktivering 0
I alt 17
Udskrevet i alt 60
Udskrevet År 13
SU beret. Uddan 20
Erh. Uddanelse 21
Lønnet arb. 4
Efter- højskoler 1
Anden ikke SU udd 8
I alt 54
Andet, barsel mili 8
Ledighed 21
Aktivering 0
I alt 29
Udskrevet i alt 83
Udskrevet År 12
SU beret. Uddan 24
Erh. Uddanelse 5
Lønnet arb. 3
Efter- højskoler 0
Anden ikke SU udd 2
I alt 34
Andet, barsel mili 14
Ledighed 21
Aktivering 5
I alt 40
Udskrevet i alt 74
Udskrevet År 11
SU beret. Uddan 15
Erh. Uddanelse 15
Lønnet arb. 10
Efter- højskoler 7
Anden ikke SU udd 9
I alt 56
Andet, barsel mili 25
Ledighed 6
Aktivering 2
I alt 33
Udskrevet i alt 89
Udskrevet År 10
SU beret. Uddan 16
Erh. Uddanelse 13
Lønnet arb. 11
Efter- højskoler 3
Anden ikke SU udd 4
I alt 47
Andet, barsel mili 7
Ledighed 23
Aktivering 13
I alt 43
Udskrevet i alt 90
Udskrevet År 09
SU beret. Uddan 10
Erh. Uddanelse 10
Lønnet arb. 11
Efter- højskoler 0
Anden ikke SU udd 8
I alt 39
Andet, barsel mili 2
Ledighed 19
Aktivering 10
I alt 31
Udskrevet i alt 70
Udskrevet År 08
SU beret. Uddan 5
Erh. Uddanelse 8
Lønnet arb. 18
Efter- højskoler 1
Anden ikke SU udd 3
I alt 35
Andet, barsel mili 9
Ledighed 2
Aktivering 1
I alt 12
Udskrevet i alt 47
Udskrevet År 07
SU beret. Uddan 6
Erh. Uddanelse 23
Lønnet arb. 13
Efter- højskoler 1
Anden ikke SU udd 3
I alt 46
Andet, barsel mili 5
Ledighed 12
Aktivering 1
I alt 18
Udskrevet i alt 64
Udskrevet År 06
SU beret. Uddan 6
Erh. Uddanelse 9
Lønnet arb. 9
Efter- højskoler 0
Anden ikke SU udd 1
I alt 25
Andet, barsel mili 13
Ledighed 11
Aktivering 2
I alt 26
Udskrevet i alt 51
Udskrevet År 05
SU beret. Uddan 8
Erh. Uddanelse 17
Lønnet arb. 26
Efter- højskoler 0
Anden ikke SU udd 4
I alt 55
Andet, barsel mili 5
Ledighed 13
Aktivering 1
I alt 19
Udskrevet i alt 74
Back To Top