skip to Main Content
64 82 29 90 Ørkebyvej 11, 5450 Otterup

Sådan bliver du elev

Vi optager nye elever hver uge og du kan blive elev her på skolen – uanset hvor du bor.

For at blive elev på skolen, skal du henvises af din ungdomsuddannelsesvejleder (UUO). Du finder din vejleder her (www.minvejleder.dk), men hvis du har brug for hjælp ringer du bare til os, så hjælper vi dig videre. Du kan ringe på 64 82 29 90 eller maile os på .

Når du starter på skolen, laves der en forløbsplan, som indeholder mål for din fremtid.

Otterup Produktionshøjskole

Hverdagen på skolen:

Udover værkstedsarbejde, laver vi mange forskellige ting. Det kunne være fastelavnsfest, åbent hus, virksomhedsbesøg, biografture, motion, filmklub og meget andet.

Det kan også være at du har undervisning, og derfor går til det.

En typisk hverdag på skolen ser sådan ud: 

Kl. 8.00-8.15:  Møder du ind.
Kl. 8.15-9.45:  Arbejder vi på værkstederne
Kl. 9.45-10.00:  Morgenmad i caféen.
Kl. 10.00-12.00:  Arbejder vi på værkstederne
Kl. 12.00-12.30:  Frokost i caféen
Kl.12.30-13.15:  Arbejder vi på værkstederne
Kl. 13.15-15.00:  Motion

Hvad får jeg i skoleydelse?

Som elev på en produktionsskole er du berettiget til skoleydelse.

Skoleydelsen er en bruttoindtægt, der skal betales skat af.
Vi henter dit skattekort på skat.dk. Hvis du ikke tidligere har haft et skattekort, skal du dog selv kontakte skat og få lavet et.
Endvidere skal vi have et kontonummer, så vi kan sætte din skoleydelse i banken.

Satser gældende for 2019:

  • Elever under 18 år: 366,- kr. pr. uge.18 år og derover, hjemmeboende: 634,- kr. pr. uge.
  • 18 år og derover, udeboende: 1471,- kr. pr. uge

Praktik

Otterup Produktionshøjskole har mulighed for at sende dig i praktik i op til 4 uger pr. påbegyndt halvår efter du er indskrevet. Du kan komme i praktik i både private og offentlige virksomheder. Virksomhedspraktik anses for at være et væsentligt element i arbejdet i at afdække dine jobønsker og ikke mindst uddannelsesmuligheder.

Otterup Produktionshøjskole

Vejledning

Formålet med vejledningen er, at afklare dine uddannelses- og erhvervsmål, samt klarlægge hvorledes et realistiske uddannelses / arbejds valg kunne se ud. Vejledningen tager udgangspunkt i dine ressourcer og personlige situation.

Det vejledningsmæssige indhold omfatter blandt andet personlig fremtræden, evner/lyst/muligheder, evaluering af tidligere praktik mm.

Motion

Otterup Produktionshøjskole tilbyder motion til alle skolens elever. Der er tale om både styrketræning, gåture, fitness og motionstræning. Skolen mener det er betydningsfuldt, at man bevæger sig jævnligt.
Lejlighedsvis deltager skolen i større fælles motions event som f.eks. Eventyrløbet og Stafet for Livet.

Buskort:

Når du starter på skolen, skal du medbringe dit NemID. Det får du i banken eller på borgerservice – husk at det skal gælde til andet end kun netbank.

Vi vil hjælpe dig med at få lavet buskort.

Du kan også selv ansøge om buskortet, det gør du på www.ungdomskort.dk. Her skal du både søge om godkendelse og ansøge om buskort.

Fynbus kører lige til døren.

Fra Otterup eller Odense er det bus nr. 140: http://www.fynbus.dk/dwn9540

Generelt om skolen:

Vi er en mobbefri skole, som ikke tolererer mobning eller drillerier.

Vi har en holdning til alkohol og stoffer, og hjælper gerne med at skabe kontakt til misbrugscenteret i Odense.

Vi har generelt en meget god omgangstone her på skolen. Vi taler pænt med hinanden og behandler hinanden godt.

Back To Top