skip to Main Content
64 82 29 90 ott.pro@post.tele.dkØrkebyvej 11, 5450 Otterup

Ugen der gik

Ugen Der Gik

Der er sket flere spændende ting i denne uge her på skolen.

Mandag var der det første Børnetopmøde i Nordfyns Kommune.

Dette topmøde skal sætte fokus på børn og unge i Nordfyns Kommune, og planen er, at disse møder skal afholdes jævnligt.
Formand for Børn- og Ungeudvalget, Jens Otto Dalhøj udtaler:
“Vi har savnet et sådan forum, hvor vi dels kan skabe et fælles indblik i udviklingen inden for børne- og ungeområdet, og dels drøfte den hverdag, som vi som kommunale aktører tilbyder vores børn og unge”.

Kommunens børn og unge skal selv tage medansvar for dem selv, så derfor skal der sættes mere fokus på disse grupper.

Med til mødet var blandt andet Undervisningsminister Merete Risager og professor Lene Tanggaard, som holdt oplæg om børn og unge.

Vores forstander, Per deltog på mødet, og han var godt tilfreds med mødet og ser frem til de næste møder.

 

Tirsdag var flere af vores obu-elever til fælles kursistdag på VUC i Søndersø. Temaet var “Mig og din Læring”, og et af punkterne fra en af oplægsholderne var, at man ikke skal rose børn for meget, så dette blev lige debatteret tilbage på skolen.
Der var spændende oplæg, frokost og teater.

Torsdag var der igen ridning på Rideskolen Bogø. Det var nogle dejlige timer, hvor det blev til en god ridetur i naturen.

Vi ønsker alle en rigtig god weekend.

Back To Top