64 82 29 90 ott.pro@post.tele.dkØrkebyvej 11, 5450 Otterup

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er en 2-årig uddannelse til dig hvis du ønsker arbejde indenfor Lager & Transport, Byggeri, Landbrug & Gartneri eller Kultur, Handel og Service.

Uddannelsen kombinerer teori og praksis på en ny måde og hviler på et godt holdfællesskab.
Når du er optaget er der uddannelsesgaranti.

Uddannelsesstart: Januar og august.

Uddannelsen er et nyt 2 årigt uddannelsestilbud opdelt i 4 dele af 20 ugers varighed. Opbygget omkring de 4 erhvervstemaer:

  • Kultur, handel og service i samarbejde med Tietgenskolen.
  • Landbrug & gartneri i samarbejde med Kold College.
  • Lager og transport i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole.
  • Byggeri i samarbejde med AMU.

KUU-KANON Nordfyn tilbyder specielle målrettede forløb. Du bliver mere og mere afklaret i forhold til erhverv og jobønske.

Indhold:

Værkstedsarbejde og undervisning i fag som arbejds- pladslære, samarbejdslære, erhvervslære og fagun- dervisning indenfor dit erhvervstema. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt og der er undervisning i dansk, matematik, evt et fremmedsprog og mulighed for ordblin- de undervisning.

Hvis du gerne vil starte på Kombineret ungdomsuddan- nelse (KUU) skal du,

  • være under 25 år,
  • have afsluttet 9 års skolegang eller tilsvarende,
  • ikke have gennemført en ungdomsuddannelse.
  • Kontakte din UUO vejleder

Økonomi:

Uddannelsen er gratis og er SU berettiget. Vi hjælper med ansøgning om transport og SU ansøgning.