skip to Main Content
64 82 29 90 ott.pro@post.tele.dkØrkebyvej 11, 5450 Otterup

Otterup Produktionshøjskoles formål er, at vejlede eleverne ud i uddannelse og arbejde. Skolen arbejder fortløbende for at sikre, at udslusningen bliver så optimal som overhovedet muligt.

Du bliver fortløbende vurderet på de værkstedsfaglige kompetencer, og der er tæt dialog omkring de personlige og sociale kompetencer for hele tiden at sikre, at du er i konstant udvikling.

Tilbud om 4 ugers praktikophold pr. halvår.

Udstedelse af kompetencebevis i forbindelse med udskrivning.

Udslusningstal

Udskrevet år 2017

SU-berettiget uddannelse  22

Erhvervsuddannelse           6

Lønnet arbejde                     12

Efter- og Højskole                3

I alt                                         43

Andet, barsel, militær         10

Ledighed                                23

Aktivering                              4

I alt                                          37

Udskrevet i alt                      80

Udskrevet år 2016

SU-berettiget uddannelse  13

Erhvervsuddannelse           10

Lønnet arbejde                     5

Efter- og Højskole                4

I alt                                         32

Andet, barsel, militær         12

Ledighed                                18

Aktivering                              0

I alt                                          30

Udskrevet i alt                      62

UdskrevetÅr 15
SU beret. Uddan22
Erh. Uddanelse7
Lønnet arb.4
Efter- højskoler4
Anden ikke SU udd7
I alt44
Andet, barsel mili4
Ledighed33
Aktivering1
I alt38
Udskrevet i alt82
UdskrevetÅr 14
SU beret. Uddan10
Erh. Uddanelse19
Lønnet arb.5
Efter- højskoler1
Anden ikke SU udd8
I alt55
Andet, barsel mili4
Ledighed13
Aktivering0
I alt17
Udskrevet i alt60
UdskrevetÅr 13
SU beret. Uddan20
Erh. Uddanelse21
Lønnet arb.4
Efter- højskoler1
Anden ikke SU udd8
I alt54
Andet, barsel mili8
Ledighed21
Aktivering0
I alt29
Udskrevet i alt83
UdskrevetÅr 12
SU beret. Uddan24
Erh. Uddanelse5
Lønnet arb.3
Efter- højskoler0
Anden ikke SU udd2
I alt34
Andet, barsel mili14
Ledighed21
Aktivering5
I alt40
Udskrevet i alt74
UdskrevetÅr 11
SU beret. Uddan15
Erh. Uddanelse15
Lønnet arb.10
Efter- højskoler7
Anden ikke SU udd9
I alt56
Andet, barsel mili25
Ledighed6
Aktivering2
I alt33
Udskrevet i alt89
UdskrevetÅr 10
SU beret. Uddan16
Erh. Uddanelse13
Lønnet arb.11
Efter- højskoler3
Anden ikke SU udd4
I alt47
Andet, barsel mili7
Ledighed23
Aktivering13
I alt43
Udskrevet i alt90
UdskrevetÅr 09
SU beret. Uddan10
Erh. Uddanelse10
Lønnet arb.11
Efter- højskoler0
Anden ikke SU udd8
I alt39
Andet, barsel mili2
Ledighed19
Aktivering10
I alt31
Udskrevet i alt70
UdskrevetÅr 08
SU beret. Uddan5
Erh. Uddanelse8
Lønnet arb.18
Efter- højskoler1
Anden ikke SU udd3
I alt35
Andet, barsel mili9
Ledighed2
Aktivering1
I alt12
Udskrevet i alt47
UdskrevetÅr 07
SU beret. Uddan6
Erh. Uddanelse23
Lønnet arb.13
Efter- højskoler1
Anden ikke SU udd3
I alt46
Andet, barsel mili5
Ledighed12
Aktivering1
I alt18
Udskrevet i alt64
UdskrevetÅr 06
SU beret. Uddan6
Erh. Uddanelse9
Lønnet arb.9
Efter- højskoler0
Anden ikke SU udd1
I alt25
Andet, barsel mili13
Ledighed11
Aktivering2
I alt26
Udskrevet i alt51
UdskrevetÅr 05
SU beret. Uddan8
Erh. Uddanelse17
Lønnet arb.26
Efter- højskoler0
Anden ikke SU udd4
I alt55
Andet, barsel mili5
Ledighed13
Aktivering1
I alt19
Udskrevet i alt74
Back To Top